Po raz kolejny fundujemy
pracownie komputerowa

Twoja szkoła nie posiada nowoczesnej pracowni komputerowej, w której młodzi ludzie mogliby w pełni rozwijać swoje informatyczne umiejętności oraz swobodnie korzystać z wolnego dostępu do technologii i informacji?

Zdając sobie sprawę, jak istotne jest przygotowanie młodzieży do życia w globalnym społeczeństwie informacyjnym, a także nieustanne podnoszenie jakości edukacji w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami, postanowiliśmy ogłosić kreatywny międzyszkolny konkurs grupowy, przeznaczony jest dla szkół z Ostrowa Wielkopolskiego. Nasz projekt to międzyszkolna akcja, dzięki której również w Twojej szkole może powstać nowoczesna oraz kompleksowo wyposażona pracownia komputerowa. Warunkiem udziału w konkursie jest wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału, a następnie zaangażowanie lokalnej społeczności szkolnej w aktywną zbiórkę odpadów elektrycznych oraz elektronicznych.

Nasz projekt to międzyszkolna akcja, dzięki której również w Twojej szkole może powstać nowoczesna oraz kompleksowo wyposażona pracownia komputerowa. Warunkiem udziału w konkursie jest wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału, a następnie zaangażowanie lokalnej społeczności szkolnej w aktywną zbiórkę odpadów elektrycznych oraz elektronicznych. W zbiórce mogą wziąć udział także przedsiębiorstwa oraz osoby prywatne, przekazując złom elektryczny i elektroniczny wraz ze wskazaniem szkoły, na której konto zostanie zapisana waga zebranego sprzętu.

W zbiórce mogą wziąć udział także przedsiębiorstwa oraz osoby prywatne, przekazując złom elektryczny i elektroniczny wraz ze wskazaniem szkoły, na której konto zostanie zapisana waga zebranego sprzętu.

Zaangażuj szkolne środowisko do aktywnej współpracy i wspólnymi siłami zamieńcie zepsuty sprzęt elektryczny na nowoczesną pracownię komputerową!

Wypełnij i wyślij do nas formularz zgłoszeniowy

Nazwa firmy:
Osoba do kontaktu:
Telefon do kontaktu:
Adres e-mail:
Odpad (komputery, monitory, ect.):
Ilość (szt.) Waga (kg):
Charakterystyka odpadu:

Zapoznaj się z regulaminem konkursu